Άρθρο 101 Διαδικασία σχηματισμού δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

Απάντηση
development
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 121
Εγγραφή: Πέμ Απρ 20, 2023 10:09 am

Άρθρο 101 Διαδικασία σχηματισμού δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

Δημοσίευση από development »

1. Κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων, με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 99, λαμβάνεται δείγμα εις διπλούν από την ποσότητα που παραδίδεται κάθε φορά και τοποθετείται σε δοχείο ανάλογης χωρητικότητας (από λευκοσίδηρο ή από άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα), σφραγίζεται με σφραγίδες των ενδιαφερομένων μερών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα το περιεχόμενό του και φυλάσσεται από τους συναλλασσόμενους μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα καυσίμου από το οποίο έχει ληφθεί.

2. Το σχηματιζόμενο δείγμα πρέπει να έχει τις παρακάτω ενδείξεις :

Α. Τα στοιχεία των συναλλασσομένων

Β. Το είδος καυσίμου

Γ. Την ποσότητα του καυσίμου

Δ. Τον αριθμό του τιμολογίου πώλησης του καυσίμου εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά τον αριθμό του δελτίου αποστολής του καυσίμου

Ε. Την ημερομηνία δειγματοληψίας

ΣΤ. Την ονομασία ή τον τίτλο της επιχείρησης στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο μεταφοράς του καυσίμου

Ζ. Τον αριθμό κυκλοφορίας του βυτιοφόρου και το όνομα του οδηγού

Η. Τον αριθμό της σφραγίδας του διαμερίσματος του βυτιοφόρου

Θ. Κάθε άλλη ένδειξη που οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν σκόπιμο να προσθέσουν

3. Στα παραστατικά στοιχεία διακίνησης του καυσίμου (δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο) πρέπει να αναγράφονται:

Α. Οι αριθμοί των παραδιδόμενων σφραγίδων για τη σφράγιση των δειγμάτων βυτιοφόρου.

Β. Ο αριθμός λειτουργίας πρατηρίου ή του μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης

Γ. Η πυκνότητα του παραδιδόμενου καυσίμου.
Η παράδοση των δειγμάτων πιστοποιείται ενυπογράφως επί του παραστατικού στοιχείου και από τα δύο μέρη.

4. Στους παραβάτες επιβάλλονται πρόστιμα ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) ανά είδος καυσίμου.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 2, χίλια ευρώ (1.000€) ανά σχηματιζόμενο δείγμα για μη ύπαρξη ενδείξεων δείγματος και επτακόσια ευρώ (€700) ανά σχηματιζόμενο δείγμα για ελλιπείς ενδείξεις δείγματος.

Γ. Για έλλειψη στοιχείων από τα παραστατικά στοιχεία πώλησης, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό στοιχείο.
ΣΕΕΠΕ
Δημοσιεύσεις: 5
Εγγραφή: Τρί Ιαν 30, 2024 10:59 am

Re: Άρθρο 101 Διαδικασία σχηματισμού δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

Δημοσίευση από ΣΕΕΠΕ »

development έγραψε: Δευ Νοέμ 27, 2023 12:27 pm
Προτείνεται η αναδιατύπωση του τίτλου του άρθρου 101, ως εξής:
«Διαδικασία σχηματισμού δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων, σε κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων (πρατήρια ή πωλητές πετρελαίου θέρμανσης)»


1. Κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων, με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 99, λαμβάνεται δείγμα εις διπλούν από την ποσότητα που παραδίδεται κάθε φορά και τοποθετείται σε δοχείο ανάλογης χωρητικότητας (από λευκοσίδηρο ή από άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα), σφραγίζεται με σφραγίδες των ενδιαφερομένων μερών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα το περιεχόμενό του και φυλάσσεται από τους συναλλασσόμενους μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα καυσίμου από το οποίο έχει ληφθεί.

Προτείνεται η κατωτέρω αναδιατύπωση της παρ. 1.:
«1. Κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων, με βάση τα αναφερόμενα στο άρθρο 99, λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό (μέρος από κάθε διαμέρισμα) δείγμα βυτιοφόρου από την ποσότητα που παραδίδεται κάθε φορά ανά είδος καυσίμου και τοποθετείται σε δοχείο ανάλογης χωρητικότητας (από λευκοσίδηρο ή από άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα), σφραγίζεται με σφραγίδες του κυρίου του προϊόντος κατά τη διακίνηση κατά τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα το περιεχόμενό του και φυλάσσεται από τον παραλήπτη μέχρι να εξαντληθεί η διάθεση της ποσότητας του καυσίμου από το οποίο έχει ληφθεί.
Ειδικότερα, όταν ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας παραλαμβάνει και μεταφέρει ο ίδιος υγρά καύσιμα κυριότητάς του, αυτός υποχρεούται στο σχηματισμό δείγματος κατά την εκφόρτωση του προϊόντος στην εγκατάσταση του πρατηρίου του. Όταν η μεταφορά και η παράδοση υγρών καυσίμων γίνεται από εταιρίες μεταφοράς υγρών καυσίμων, την ίδια ως άνω υποχρέωση έχουν οι μεταφορείς.»


Παρατήρηση ΣΕΕΠΕ στην παρ.1.:
Η εναρμόνιση του άρθρου 101 των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ με το άρθρο 7 του ν.3054/2002 (FOT παραδόσεις) και η μετάθεση στον Πρατηριούχο της ευθύνης τήρησης των αγορανομικών διατάξεων για τη μεταφορά του προϊόντος από Διυλιστήριο/Εγκατάσταση.

2. Το σχηματιζόμενο δείγμα πρέπει να έχει τις παρακάτω ενδείξεις :
.........
Δ. Τον αριθμό του Δελτίου Αποστολής / τιμολογίου πώλησης του εκάστοτε κυρίου του καυσίμου εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά τον αριθμό του δελτίου αποστολής του καυσίμου

Προτείνεται η ανωτέρω προσθήκη στην παρ. 2.Δ. με έντονο μπλε χρώμα γραμματοσειράς.
.........
Η. Τον αριθμό της σφραγίδας του διαμερίσματος του βυτιοφόρου

Προτείνεται η κατωτέρω αναδιατύπωση της παρ. 2.Η:
«Η. Τον αριθμό της σφραγίδας του δείγματος»


3. Στα παραστατικά στοιχεία διακίνησης του καυσίμου (δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο) πρέπει να αναγράφονται:
Α. Οι αριθμοί των παραδιδόμενων σφραγίδων για τη σφράγιση των δειγμάτων βυτιοφόρου.
Β. Ο αριθμός λειτουργίας πρατηρίου ή του μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης
Γ. Η πυκνότητα του παραδιδόμενου καυσίμου.
Η παράδοση των δειγμάτων πιστοποιείται ενυπογράφως επί του παραστατικού στοιχείου και από τα δύο μέρη.

Προτείνεται η κατωτέρω αναδιατύπωση της παρ. 3.:
«3. Στα παραστατικά στοιχεία διακίνησης του καυσίμου (δελτίο αποστολής, συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, τιμολόγιο), πρέπει να αναγράφονται:
Α. Οι αριθμοί των παραδιδόμενων σφραγίδων για τη σφράγιση των δειγμάτων βυτιοφόρου.
Β.1. Ο αριθμός αδείας λειτουργίας πρατηρίου ή αρ. πρωτ. της αίτησης του Πρατηριούχου για τη λήψη της άδειας λειτουργίας ή και ο ΑΜΔΙΚΑ.
Β.2. Ο αριθμός αδείας του πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και ο αριθμός Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ.
Γ. Η πυκνότητα του παραδιδόμενου καυσίμου. Η παράδοση των δειγμάτων πιστοποιείται ενυπογράφως επί του παραστατικού στοιχείου και από τα δύο μέρη.»
Απάντηση