Σελίδα 1 από 1

Άρθρο 13 Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Δημοσιεύτηκε: Παρ Νοέμ 24, 2023 12:09 pm
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα νόμιμα παραστατικά. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια, καθώς και στα παραστατικά διακίνησης αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4308/2014. Επίσης, στα εκδιδόμενα τιμολόγια πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών αναγράφονται επιπλέον όπου αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προέλευση και η επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρχει, καθώς και η ονομασία του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Η χώρα προέλευσης, αν δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις απαιτείται μόνο για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε..

Re: Άρθρο 13 Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Δημοσιεύτηκε: Τετ Ιαν 24, 2024 10:04 am
από Σωτηρία Καραϊσκου
1) Να γίνει διόρθωση στο εξής εδάφιο: "Επίσης, στα εκδιδόμενα τιμολόγια καθώς και στα κάθε είδους παραστατικά διακίνησης πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών αναγράφονται επιπλέον όπου αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προέλευση και η επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρχει, καθώς και η ονομασία του εμπορικού σήματος, που διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της επιχείρησης."
2) Η αναγραφή της χώρας προέλευσης στα παραστατικά στοιχεία να απαιτείται όχι μόνο για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε., αλλά και για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εντός Ε.Ε.