Άρθρο 21 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές (άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ)

Απάντηση
Τομπουλίδης Παναγιώτης
Δημοσιεύσεις: 32
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 04, 2023 12:23 pm
Επικοινωνία:

Άρθρο 21 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές (άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ)

Δημοσίευση από Τομπουλίδης Παναγιώτης »

1. Στους εμπόρους που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 15 επιβάλλεται πρόστιμο έως το ένα τοις εκατό (1%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Αν στον ίδιο έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο τρία τοις εκατό (3%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.
2. Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου πρόστιμο έως το δύο τοις εκατό (2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.
3. (καταργήθηκε)
4. Στους εμπόρους που παραβιάζουν το άρθρο 16, περί λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, επιβάλλεται πρόστιμο έως το δύο τοις εκατό (2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών τους και πάντως όχι μικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου αυξάνεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών.
4α. Η αρμόδια για την επιβολή του προστίμου αρχή λαμβάνει υπόψη για την επιμέτρηση του προστίμου, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 4, κάθε επιβαρυντικό ή ελαφρυντικό στοιχείο που προκύπτει από τις περιστάσεις της υπόθεσης και ιδίως:
α) τη φύση, τη βαρύτητα, την έκταση και τη διάρκεια της παράβασης,
β) τις ενέργειες της εμπορικής επιχείρησης, με σκοπό τον μετριασμό ή την επανόρθωση μετά τη ζημία που υπέστησαν οι καταναλωτές,
γ) τις προηγούμενες παραβάσεις της εμπορικής επιχείρησης,
δ) τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισε ή τις ζημίες που απέφυγε η εμπορική επιχείρηση λόγω της παράβασης, εάν τα σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα, και
ε) τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην εμπορική επιχείρηση για την ίδια παράβαση σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διασυνοριακές υποθέσεις, όπου οι πληροφορίες, σχετικά με τις εν λόγω κυρώσεις, είναι διαθέσιμες μέσω του μηχανισμού που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2394 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και με την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 (L 345).
5. Αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων του παρόντος άρθρου είναι:
α) ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση, με την επιφύλαξη της περ. β). Ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποχρεούται, ανά μήνα, να κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις στον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και στον Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.). Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος σε πλοία, αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου εδρεύει η Υπηρεσία του Λιμενικού
Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, όργανο της οποίας βεβαίωσε την παράβαση,
β) ο Διοικητής της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για ελέγχους που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες ελέγχου της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
6. Για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών στις παρ. 1, 2 και 4 εφαρμόζεται το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93).
emporiousalonica
Δημοσιεύσεις: 22
Εγγραφή: Τρί Ιαν 30, 2024 10:43 am

Re: Άρθρο 21 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές (άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/Ε

Δημοσίευση από emporiousalonica »

Προτείνεται να προβλεφθεί ρύθμιση για τα πολύ μικρά καταστήματα π.χ. για τα καταστήματα που κατατάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, το ελάχιστο του προστίμου να είναι λιγότερο των 20.000 ευρώ προκειμένου να υπάρξει ισορροπία στην αγορά ως προς το ύψος των διοικητικών κυρώσεων σε μεγάλα και μικρά (συνοικιακά) καταστήματα
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος emporiousalonica την Πέμ Φεβ 01, 2024 9:44 am, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Τμήμα Εμπορίου Μ.Ε Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
emporiousalonica
Δημοσιεύσεις: 22
Εγγραφή: Τρί Ιαν 30, 2024 10:43 am

Re: Άρθρο 21 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές (άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/Ε

Δημοσίευση από emporiousalonica »

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 21:
5. Αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων του παρόντος άρθρου είναι:α)ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση,....
να διορθωθεί προκειμένου τα πρόστιμα να επιβάλλονται από την Υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο.ΉΤοι:
Αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων του παρόντος άρθρου είναι α)ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα τα οποία διαπίστωσαν την παράβαση
Τμήμα Εμπορίου Μ.Ε Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Απάντηση