Άρθρο 24 Διαδικασία επιβολής προστίμου

Απάντηση
Τομπουλίδης Παναγιώτης
Δημοσιεύσεις: 32
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 04, 2023 12:23 pm
Επικοινωνία:

Άρθρο 24 Διαδικασία επιβολής προστίμου

Δημοσίευση από Τομπουλίδης Παναγιώτης »

1. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Σε περίπτωση που η υπηρεσία στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα δεν είναι αρμόδια για την επιβολή κύρωσης, τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την επιβολή κύρωσης, στην οποίαν διαβιβάζεται η σχετική έκθεση ελέγχου. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές εκθέσεις στα όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή του προστίμου. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης, και αφού ζητηθεί ακρόαση του διοικουμένου κατά το άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.
2. Περίληψη των πράξεων, με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο των προηγούμενων παραγράφων, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο (site) του φορέα ή της αρχής που εξέδωσε την πράξη εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απόφασης. Η περίληψη περιλαμβάνει την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα και τον τόπο της παράβασης, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.
Σωτηρία Καραϊσκου
Δημοσιεύσεις: 10
Εγγραφή: Τετ Ιαν 24, 2024 9:42 am
Τοποθεσία: ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Re: Άρθρο 24 Διαδικασία επιβολής προστίμου

Δημοσίευση από Σωτηρία Καραϊσκου »

Να μην υπάρχει χρονικό περιθώριο για την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, δηλαδή να διορθωθεί ως: "Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται αφού ζητηθεί ακρόαση του διοικουμένου κατά το άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη."
emporiousalonica
Δημοσιεύσεις: 22
Εγγραφή: Τρί Ιαν 30, 2024 10:43 am

Re: Άρθρο 24 Διαδικασία επιβολής προστίμου

Δημοσίευση από emporiousalonica »

Το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου να διαμορφωθεί ως εξής:
Σε περίπτωση που η υπηρεσία στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα δεν συμπεριλαμβάνεται στις υπηρεσίες του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου «Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο», τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την επιβολή κύρωσης, στην οποίαν διαβιβάζεται η σχετική έκθεση ελέγχου.
Η ανωτέρω ρύθμιση προτείνεται προκειμένου να μην υπάρχουν παρερμηνείες από τις Υπηρεσίες που διενεργούν ελέγχους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους εάν μπορούν να επιβάλλουν το πρόστιμο, καθώς όλες οι Υπηρεσίες του άρθρου 17 είναι αρμόδιες για την επιβολή κυρώσεων του Ν.4177/13 και των κατ’ εξουσιοδότησή εκδιδόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, εφόσον διαπιστώσουν παράβαση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική διάταξη Νόμου

Στο τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου να προβλεφθεί ρητά προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών (και όχι ημερολογιακών όπως εννοείται με τη συγκεκριμένη διατύπωση, σύμφωνα με τον Ν.2690/1999) καθώς οι 10 ημερολογιακές ημέρες είναι αποκλειστική προθεσμία, πολύ ασφυκτική, προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες οι διοικητικές διαδικασίες μιας παράβασης (πρόσκληση, επίδοση πρόσκλησης, έκδοση απόφασης), ειδικά όταν μεσολαβούν Σαββατοκύριακα ή η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα (ή γενικά σε μεγάλη απόσταση) και καθυστερεί η επίδοση της πρόσκλησης.
Τμήμα Εμπορίου Μ.Ε Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Απάντηση