Σελίδα 1 από 1

Συμπεράσματα Ανοικτής Συζήτησης για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων

Δημοσιεύτηκε: Τετ Απρ 17, 2024 8:08 am
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε υπό τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ανοιχτή συζήτηση με αντικείμενο «Δημόσιες Συμβάσεις για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» όπως είχε ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (https://gge.mindev.gov.gr/tomeas-dimosion-simvaseon/) και του Υπουργείου Ανάπτυξης https://gge.mindev.gov.gr. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους οικονομικούς φορείς, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Δημόσιες αρχές.

Εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων:


• Έγινε σύντομη αναφορά στις αρμοδιότητές της ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) για σύναψη Συμφωνιών Πλαίσιο προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών του Δημοσίου καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο προγραμματισμού και τη διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης αυτών.

• Επισημάνθηκαν οι αυξημένες ανάγκες προμήθειας νέων κλιματιστικών μηχανημάτων για κάλυψη των αναγκών φορέων του Δημοσίου, ενόψει των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των στόχων ενεργειακής απόδοσης και κυκλικής οικονομίας.

• Έγινε παρουσίαση των βασικών στοιχείων της τελευταίας Διακήρυξης για Συμφωνία Πλαίσιο προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων (Δ/ξη 01/22) με ειδικότερη αναφορά στις Τεχνικές Προδιαγραφές που είχαν τεθεί σε αυτή.

Από τους συμμετέχοντες.


• Έγινε αναφορά σε εναλλακτικούς τρόπους κλιματισμού των χώρων του Δημοσίου (κεντρικές μονάδες, αντλίες θερμότητας κλπ) καθώς και σε εναλλακτικές επιλογές σχεδιασμού για τα κλιματιστικά μηχανήματα (multi split κλπ). Επ’ αυτού διευκρινίστηκε ότι οι Συμφωνίες Πλαίσιο αφορούν την προμήθεια εξοπλισμού ευρείας χρήσης και όχι ειδικές κατά περίπτωση απαιτήσεις και η επιλογή του τρόπου κλιματισμού των χώρων εναπόκειται στους επί μέρους ενδιαφερόμενους φορείς του Δημοσίου.

• Διατυπώθηκαν σχόλια και απόψεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της τελευταίας Διακήρυξης σε σχέση με τη διασφάλιση της ποιότητας και της απόδοσης των μηχανημάτων καθώς και της επαρκούς συμμετοχής των οικονομικών φορέων στη Διαγωνιστική Διαδικασία στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού βάση των επικρατούντων συνθηκών της αγοράς. Ειδικότερα
 διατυπώθηκε η άποψη ότι πρέπει να αξιολογηθεί με οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια η αύξησης της απαιτούμενης ελάχιστης απόδοσης των μηχανημάτων
 έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την απαίτηση πιστοποίησης των χαρακτηριστικών των μηχανημάτων κατά Eurovent
 συζητήθηκαν οι πρόσθετες λειτουργίες των μηχανημάτων που είχαν τεθεί στην τελευταία Διακήρυξη ως υποχρεωτικά ή βαθμολογούμενα κριτήρια. Επ’ αυτών διαμορφώθηκε η άποψη ότι ορισμένες λειτουργίες (αφύγρανση, ιονιστής) ενσωματώνονται στα κλιματιστικά μηχανήματα για εμπορικούς κυρίως λόγους χωρίς να είναι στην πράξη αποτελεσματικές και ότι οι υπόλοιπες λειτουργίες (λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, αυτόματος έλεγχος εκκίνησης στη θέρμανση για αποφυγή κρύου αέρα Freeze up protection εσωτερικού στοιχείου και εξωτερικού στοιχείου, κίνηση οριζόντιου πτερυγίου στην έξοδο αέρα) υπάρχουν σε πολλά μοντέλα. ‘Όσον αφορά την προσθήκη απαίτησης για κίνηση κάθετων πτερυγίων στην έξοδο του αέρα αναφέρθηκε ότι υπάρχει σε λιγότερα μοντέλα και στην πράξη θα ήταν χρήσιμη μόνο στα μηχανήματα μεγάλης ισχύος.
 έγινε αναφορά σε νέους τύπους ψυκτικού υγρού που θα χρησιμοποιούνται μελλοντικά οι οποίοι όμως επί του παρόντος δεν έχουν επικρατήσει στην αγορά.

Τέλος έγινε αναφορά στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί φορείς για συμμετοχή σε Συμφωνίες Πλαίσιο προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων και επισημάνθηκε το ζήτημα του απαιτούμενου χρόνου παράδοσης μεγάλων ποσοτήτων καθώς και το ζήτημα μεταβλητότητας των τιμών και ειδικότερα του κόστους μεταφοράς, λόγω της τρέχουσα παγκόσμιας συγκυρίας που εμποδίζει την ανάληψη μακροχρόνιων υποχρεώσεων.