Άρθρο 119 Ελληνικό Σήμα Προϊόντων και Υπηρεσιών

Απάντηση
Τομπουλίδης Παναγιώτης
Δημοσιεύσεις: 32
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 04, 2023 12:23 pm
Επικοινωνία:

Άρθρο 119 Ελληνικό Σήμα Προϊόντων και Υπηρεσιών

Δημοσίευση από Τομπουλίδης Παναγιώτης »

1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών –«Ελληνικό Σήμα», όπως αυτό ορίζεται στα άρθρα 184 και επόμενα του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) κατά τη διάθεση στη κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος ή υπηρεσίας, εφόσον σε αυτό δεν έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα χρήσης του «Ελληνικού Σήματος» σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου όπως ισχύει.

2. Οι επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης που είναι υπεύθυνες για τη χρήση του Ελληνικού Σήματος ως ανωτέρω, πρέπει να κατέχουν σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, βεβαίωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων – Υπηρεσιών, η οποία πιστοποιεί το δικαίωμα χρήσης του Σήματος για συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία.

3. Στους παραβάτες των ως άνω υποχρεώσεων επιβάλλεται πέραν άλλων κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται στο ν. 4072/2012, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά κωδικό προϊόντος.
Απάντηση