Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις

Απάντηση
Τομπουλίδης Παναγιώτης
Δημοσιεύσεις: 32
Εγγραφή: Πέμ Μάιος 04, 2023 12:23 pm
Επικοινωνία:

Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις

Δημοσίευση από Τομπουλίδης Παναγιώτης »

1.Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους οποιοδήποτε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα τιμολόγια αγοραπωλησίας ή άλλα έγγραφα, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.
2. (καταργήθηκε)
3. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει, εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων παραποιημένα ή νοθευμένα, που προορίζονται για εμπορία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.
4. Όποιος παράγει, διακινεί ή διαθέτει προϊόντα που εξεταζόμενα ευρίσκονται, με βάση τις γνωματεύσεις των αρμόδιων υπηρεσιών του ΓΧΚ, να μην πληρούν τις ειδικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά ποιότητας που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας ή και τις οικείες αποφάσεις του ΑΧΣ, τιμωρείται με φυλάκιση.
5.Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, όποιος καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολιεύει ή αλλοιώνει το μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των οργάνων μέτρησης ή το λογισμικό αυτών ή το λογισμικό κάθε συσχετιζομένου με το όργανο συστήματος ή αλλοιώνει τις ενδείξεις των οργάνων μέτρησης ή τα δεδομένα που δέχονται ή που παράγουν τα όργανα μέτρησης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Τα όργανα μέτρησης, καθώς και τα μέσα καταδολίευσης κατάσχονται. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται και σε περιπτώσεις εντοπισμού ιχνών καταδολίευσης ή αλλοίωσης. Σε περίπτωση που εντός διαστήματος δύο (2) ετών από την επιβολή της κύρωσης διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας
6. Στους παραβάτες των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου, πέραν των ποινικών κυρώσεων, επιβάλλονται και διοικητικές κυρώσεις κατά το άρθρο 22 του παρόντος νόμου.
7. Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και με διοικητικό πρόστιμο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Όταν ο διαπράξας το αδίκημα αυτό είναι εξουσιοδοτημένο ή αδειοδοτημένο συνεργείο και διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση εντός διαστήματος δύο (2) ετών από την επιβολή της κύρωσης, αφαιρείται επιπλέον οριστικά η εξουσιοδότηση ή η άδεια λειτουργίας, με απόφαση της εξουσιοδοτούσας ή της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής εξουσιοδότησης ή άδειας.
christina
Δημοσιεύσεις: 3
Εγγραφή: Τρί Ιαν 30, 2024 4:11 pm

Re: Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις

Δημοσίευση από christina »

Είναι σημαντικό να διατηρηθούν οι προβλεπόμενες στην παρ. 3 ποινικές κυρώσεις.
christina
Δημοσιεύσεις: 3
Εγγραφή: Τρί Ιαν 30, 2024 4:11 pm

Re: Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις

Δημοσίευση από christina »

Προς αποφυγή παρερμηνειών θα ήταν χρήσιμο να αναδιατυπωθεί η παράγραφος 3 ώστε να είναι σαφές ότι ως είδος βιοτικής ανάγκης νοείται οποιοδήποτε είδος σχετικό με τον βίο, δηλ. τον τρόπο ζωής, μη εξαιρουμένων ειδών όπως τσάντες, ενδύματα κ.ο.κ.
christina
Δημοσιεύσεις: 3
Εγγραφή: Τρί Ιαν 30, 2024 4:11 pm

Re: Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις

Δημοσίευση από christina »

Κατ' αναλογική εφαρμογή αντίστοιχων διατάξεων νόμων που προστατεύουν συλλογικά έννομα αγαθά, θα μπορούσε να προβλεφθεί η δυνατότητα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην πονική διαδικασία, ενώσεων που προστατεύουν τα δικαιώματα των καταναλωτών
emmtav
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Δευ Ιαν 29, 2024 4:42 pm

Re: Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις

Δημοσίευση από emmtav »

Σημαντική διάταξη για την προστασία του νόμιμου και υγιούς εμπορίου. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί με αυστηρότερες ποινές (π.χ. ποινή φυλάκισης 6 τουλάχιστον μηνών) προς ευθυγράμμιση με άλλες διατάξεις όπως εκείνες που αποσκοπούν στην προστασία δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας όπως τα εμπορικά σήματα.
mkosmopoulos
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Δευ Ιαν 29, 2024 12:08 pm

Re: Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις

Δημοσίευση από mkosmopoulos »

Το άρθρο 19 παρ. 3 πρέπει να βελτιωθεί, καθώς αποτελεί σημαντικό όπλο στην καταπολέμηση του παρεμπορίου.
Προτείνουμε να προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών, ώστε να επιτελεί ισχυρή προληπτική και αποτρεπτική λειτουργία. Επίσης, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας για καταναλωτικές ενώσεις.
Επίσης ο όρος "είδη βιοτικής ανάγκης" μπορεί να αντικατασταθεί με τον όρο "προϊόντα", ώστε να μην είναι δυσχερής η ερμηνεία του.
ThanasisRaptis
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Πέμ Φεβ 01, 2024 9:04 am

Re: Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις

Δημοσίευση από ThanasisRaptis »

Προς την σωστή κατεύθυνση η ρύθμιση της κυβέρνησης, ωστόσο δεν έχει την αποτρεπτική ισχύ που θα μπορούσε.
Η αγορά βρίθει απομιμητικών και παραποιημένων προιόντων και ως εκ τούτου προς προστασία του καταναλωτή και των νόμιμων εμπόρων, πρέπει να προβλεφθεί μεγαλύτερη ποινή, πχ τουλάχιστον ενός έτους.
Το συγκεκριμένο αδίκημα δεν είναι ένα απλό αγορανομικό αδίκημα, αλλά μια σοβαρή παράβαση η οποία ναρκοθετεί την ελεύθερη αγορά.
Απάντηση