Άρθρο 2Δ Πληροφορία σχετικά με την τιμή των προϊόντων που πωλούνται από απόσταση

Απάντηση
development
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 121
Εγγραφή: Πέμ Απρ 20, 2023 10:09 am

Άρθρο 2Δ Πληροφορία σχετικά με την τιμή των προϊόντων που πωλούνται από απόσταση

Δημοσίευση από development »

1. Η πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά
με την τιμή του προϊόντος που διατίθεται προς πώληση από απόσταση, κατ’ ελάχιστο:
α) Την τιμή πώλησης ανά συσκευασία προϊόντος,
β) την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και γ) την ονομασία του προϊόντος.

2. Οι τιμές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 αναφέρονται σε ευρώ, με τη μορφή δεκαδικού αριθμού με δύο (2) δεκαδικά ψηφία συνοδευόμενη από το σύμβολο «€», και περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί στο προϊόν σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

3. Οι τιμές των περ. α’ και β’ της παρ. 1 αναγράφονται με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Το μέγεθος των χαρακτήρων αναγραφής της περ. β’ της παρ. 1 είναι ίσο με το μέγεθος των χαρακτήρων της περ. α’ της παρ. 1. Οι ως άνω τιμές αναγράφονται με έντονη γραφή (bold).

4. Η μονάδα μέτρησης της ποσότητας για κάθε συσκευασμένο προϊόν, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Α/Α Προϊόν - Κατηγορία προϊόντος Μονάδα μέτρησης
1 Προϊόντα που διατίθενται σε στερεά κατάσταση Κιλό (kg)
2 Προϊόντα που διατίθενται σε υγρή κατάσταση υψηλού ιξώδους στους 25°C (π.χ. μέλι) Κιλό (kg)
3 Προϊόντα που διατίθενται σε υγρή κατάσταση ή αέρια κατάσταση Λίτρο (lt)
4 Εδαφοβελτιωτικά φυτοχώματα Λίτρο (lt)
5 Απορρυπαντικά πλυντηρίου Μεζούρες πλύσης
(μεζ.)
6 Μη εδώδιμα προϊόντα που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο Τεμάχιο (τμχ)

7 Λαχανικά που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το μάτσο ή το τεμάχιο
Τεμάχιο (τμχ)5. Από την υποχρέωση αναγραφής της τιμής της περ. β’ της παρ. 1 εξαιρούνται:
α) Προϊόντα καθαρού βάρους έως πενήντα (50) γραμμάρια, εφόσον πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο,
β) προϊόντα καθαρού όγκου έως πενήντα (50) χιλιοστά του λίτρου, εφόσον πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο,
γ) καλλυντικά και προϊόντα αρωματοποιΐας,
δ) είδη κοσμηματοπωλείου.

6. Απαγορεύεται η απαίτηση ή η είσπραξη υψηλότερου τιμήματος από αυτό που προκύπτει από την πληροφορία που παρέχεται στον καταναλωτή.
Ioanna Katsarou
Δημοσιεύσεις: 9
Εγγραφή: Τρί Ιαν 30, 2024 12:38 pm

Re: Άρθρο 2Δ Πληροφορία σχετικά με την τιμή των προϊόντων που πωλούνται από απόσταση

Δημοσίευση από Ioanna Katsarou »

Προτείνεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2Δ να προστεθεί εξαίρεση από την υποχρέωση αναγραφής τιμής ανά μονάδας μέτρησης για τα εδώδιμα μη συσκευασμένα προϊόντα που πωλούνται κατά συνήθη εμπορική πρακτική με το τεμάχιο από κάθε είδους καταστήματα εστίασης.
Απάντηση