Άρθρο 114 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέ

Απάντηση
development
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 121
Εγγραφή: Πέμ Απρ 20, 2023 10:09 am

Άρθρο 114 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέ

Δημοσίευση από development »

Άρθρο 114
Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

Οι κάτοχοι άδειας: α) λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, β) λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών, γ) πωλητή πετρελαίου για θέρμανση (για κατ’ οίκον παραδόσεις), δ) λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Πολιτικής Καταναλωτή Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης:
1. Την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της άδειας τους.
Ειδικά για τις κατ’ οίκον πωλήσεις του πετρελαίου για θέρμανση, οι κάτοχοι άδειας των περιπτώσεων (α) και
(γ), υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωριστά τις τιμές λιανικής πώλησης:
Για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα.
Για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα.
Για παραδόσεις από 1.000 λίτρα και άνω.
2. Κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν, ταυτόχρονα με την ισχύ τους. Οι τιμές στο Παρατηρητήριο Καυσίμων θα αναρτώνται για διάστημα 30 ημερών από την τελευταία γνωστοποίηση. Μετά το πέρας των 30 ημερών, για να εμφανίζονται οι τιμές των υπόχρεων, πρέπει αυτοί να υποβάλουν εκ νέου τις ίδιες ή διαφορετικές τιμές στο Παρατηρητήριο.
3. Ειδικότερα και όσον αφορά την γνωστοποίηση των τιμών των τιμών κατά τα ως άνω οριζόμενα.
Α. Μέσω διαδικτύου
Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Πολιτικής Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. α. Ο υπόχρεος χωρίς κωδικό πρόσβασης, υποβάλλει αίτημα «δημιουργίας κωδικού πρόσβασης», επιλέγοντας τη φράση «αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού», στο παράθυρο που ανοίγεται και συμπληρώνει όλα τα πεδία της σχετικής φόρμας και συγκεκριμένα το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (φορέα), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΦΜ, E-mail, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX, ΕΤΑΙΡΕΙΑ και κατόπιν επιλέγει «καταχώρηση αιτήματος». Το αίτημα καταχωρείται στο σύστημα και εντός δύο εργάσιμων ημερών γνωστοποιείται προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στο e-mail που έχει δηλώσει ο υπόχρεος στη φόρμα. Ο υπόχρεος υποβάλει φωτοαντίγραφο της άδειας, στο οποίο σημειώνεται και ο χορηγηθείς προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στη Δ/νση Πολιτικής Καταναλωτή με fax στο 210-3815317 ή με συστημένη επιστολή στο τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας με τις ενδείξεις «ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ταχ. δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, ΤΚ 101 81 ΑΘΗΝΑ».
Ο κωδικός πρόσβασης οριστικοποιείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτήματος με τα αντίστοιχα στοιχεία της άδειας λειτουργίας.
β. Ο υπόχρεος, με κωδικό πρόσβασης, συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό, που ήδη του έχει χορηγηθεί στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα.
Με βάση τις οδηγίες που εμφανίζονται στην επιλογή
«ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» ο χρήστης:
Ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και διορθώνει τυχόν λάθη.
Καταχωρεί τις τιμές, για κάθε προϊόν.
Ελέγχει την ορθή καταχώρηση των τιμών.
Β. Μέσω των Υπηρεσιών της κατά τόπο Περιφέρειας Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον
δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Πολιτικής Καταναλωτή η γνωστοποίηση για τα προϊόντα που διαθέτουν οι υπόχρεοι βάση της άδειας τους, είναι δυνατή μέσω της οικείας Περιφέρειας.
Ο υπόχρεος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία δηλώνει «ότι δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Πολιτικής Καταναλωτή και ότι εξουσιοδοτεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, τον ορισθέντα ειδικά για αυτό το σκοπό υπάλληλο της ή υπαλλήλους της, να προβαίνει/ νουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γνωστοποίησης, για τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της αδείας τους, στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr και ότι δεσμεύεται κάθε φορά, να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία για τις μεταβολές αυτών, ταυτόχρονα με την ισχύ τους».
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, που λαμβάνουν γνώση, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, στοιχείων ή πληροφοριών των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών, και πωλητή πετρελαίου για θέρμανση και λειτουργίας πρατηρίου πώλησης φυσικού αερίου (CNG), υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου αυτών, έναντι παντός τρίτου, ακόμη και μετά την αποχώρηση τους από την Υπηρεσία. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία της Επωνυμίας, της περιοχής (Πόλη Διεύθυνση, οδός, αριθμός), του εμπορικού σήματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 94 και των τιμών λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου.
4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:
Α. Για μη καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης (Επωνυμία, Δ/νση κ.τ.λ.) από τους υπόχρεους, βάσει των προβλεπομένων από τις παραγράφους 1 και 3, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).
Β. Για μη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης, καθώς και για μη καταχώρηση οποιασδήποτε αλλαγής βάσει των προβλεπομένων από τις παραγράφους 1, 2 και 3, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου.
Γ. Για αποστολή ανακριβών τιμών, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου.
emporiousalonica
Δημοσιεύσεις: 22
Εγγραφή: Τρί Ιαν 30, 2024 10:43 am

Re: Άρθρο 114 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου γι

Δημοσίευση από emporiousalonica »

Να προβλεφθεί διαφορετικό ύψος προστίμου, ανάλογα με την παράβαση (μη υποβολή δήλωσης, υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή τη μη υποβολή νέας δήλωσης, όπως ίσχυε στο άρθρο 114 της ΥΑ 91354/17, πριν την κατάργησή του, το οποίο ίσχυε ως εξής:

"Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης (Επωνυμία, Δ/νση κ.τ.λ.) από τους υπόχρεους, βάσει των προβλεπομένων από τις παραγράφους 1 και 3, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

Β. Για μη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης, καθώς και για μη καταχώρηση οποιασδήποτε αλλαγής βάσει των προβλεπομένων από τις παραγράφους 1, 2 και 3, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου.

Γ. Για αποστολή ανακριβών τιμών, χίλια ευρώ (1.000€) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου."
Τμήμα Εμπορίου Μ.Ε Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Απάντηση