Άρθρο 26 Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Απάντηση
development
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 121
Εγγραφή: Πέμ Απρ 20, 2023 10:09 am

Άρθρο 26 Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Δημοσίευση από development »

1. Για τη διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας, εφαρμόζεται η κείμενη εθνική (ν. 3526/2007) και ενωσιακή νομοθεσία (Καν. ΕΕ. 1169/2011), όπως κάθε φορά ισχύουν.
2. Ο φρέσκος άρτος και τα πάσης φύσεως αρτοσκευάσματα και αρτοπαρασκευάσματα που πωλούνται στα αρτοποιία, παραδίδονται στον καταναλωτή μέσα σε συσκευασία που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
3. Στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή τους, αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή τους ανά κιλό. Τα προϊόντα του προηγούμενου εδαφίου που πωλούνται ανά τεμάχιο προζυγίζονται και αναγράφεται εμφανώς το βάρος και η τιμή ανά τεμάχιο. Εφόσον ζητηθεί από τον καταναλωτή, τα προϊόντα ζυγίζονται εκ νέου ενώπιον του. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων οφείλουν να υπάρχει ανηρτημένη πινακίδα, σε εμφανές σημείο του καταστήματος στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα ότι: «Το κατάστημα υποχρεούται να ζυγίζει τον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα ενώπιον του καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί από τον καταναλωτή».
4. Τα πάσης φύσεως προσυσκευασμένα προϊόντα αρτοποιίας, φέρουν στο εξωτερικό μέρος, έντυπες και καθαρογραμμένες, τις εξής ενδείξεις:
Α. Την επωνυμία και τη διεύθυνση της επιχείρησης παρασκευής των πωλούμενων ειδών,
Β. Την ονομασία πώλησης και το είδος του άρτου και ειδικότερα:
α. Την ένδειξη «κατεψυγμένο», εφόσον το αρχικό προϊόν είναι κατεψυγμένο.
β. Την ένδειξη «διατηρημένο από κατεψυγμένη ή με άλλη μέθοδο συντηρημένη ζύμη.
γ. Την ένδειξη «μερικώς ψημένο να ψηθεί πριν την βρώση του» εφόσον πρόκειται για προϊόν που παρασκευάζεται από μη ολοκληρωμένη έψηση ζύμης.
δ. Η ένδειξη «ψημένο, εξ ολοκλήρου παρασκευασθέν από μερικώς ψημένο /κατεψυγμένο άρτο» εφόσον το αρχικό προϊόν είναι μερικώς ψημένο/ κατεψυγμένο.
Γ. Το καθαρό βάρος, η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας και η τελική ημερομηνία ανάλωσης (ενδεικτικά ανάλωση έως …) των πωλούμενων ειδών,
Δ. Τον κατάλογο των συστατικών.
Ε. Τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης/ή συνθήκες χρήσης.
ΣΤ. Τη διατροφική δήλωση.
Ζ. Τον προσδιορισμό της παρτίδας, εφόσον αυτό απαιτείται.
5. Τα προϊόντα αρτοποιίας που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, όταν διατίθενται από καταστήματα λιανικής πώλησης, τοποθετούνται σε χώρους που διαχωρίζονται από τους χώρους έψησης των προϊόντων κατά την ως άνω (β) περίπτωση της παραγράφου 4 και από τους χώρους πώλησης του φρέσκου άρτου.
6. Τα καταστήματα παρασκευής και διάθεσης των προϊόντων της παραγράφου 1, μπορούν να παρασκευάζουν και να διαθέτουν σε διερχόμενους ή καθήμενους πελάτες και πρόχειρα γεύματα που έχουν ως βάση τα προϊόντα αρτοποιίας, με την προϋπόθεση της τήρησης των ειδικότερων υγειονομικών και λοιπών σχετικών διατάξεων για τη δραστηριότητα αυτή.
7. Για τη μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας εφαρμογή έχει το άρθρο 15 του ν. 3526/2007, όπως κάθε φορά ισχύει.
8. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:
Α. Για παράβαση της παραγράφου 2, 3, 5, 6 και 7, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.
Β. Για παράβαση της παραγράφου 3 πεντακόσια ευρώ (500€).
Γ. Για παραβάσεις της παραγράφου 4, ήτοι:
α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά προϊόν.
β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά προϊόν.
γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά προϊόν.
emporiousalonica
Δημοσιεύσεις: 22
Εγγραφή: Τρί Ιαν 30, 2024 10:43 am

Re: Άρθρο 26 Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας

Δημοσίευση από emporiousalonica »

Να διευκρινιστεί εάν στον άρτο που πωλείται ανά τεμάχιο είναι υποχρεωτική η αναγραφή τόσο ανά κιλό όσο και ανά τεμάχιο. Προτείνεται όπως στην αρχή του δεύτερου εδαφίου προστεθεί η λέξη «Επιπλέον» δλδ «Επιπλέον, τα προϊόντα του προηγούμενου εδαφίου που πωλούνται ανά τεμάχιο προζυγίζονται και αναγράφεται εμφανώς το βάρος και η τιμή ανά τεμάχιο».
Τμήμα Εμπορίου Μ.Ε Θεσσαλονίκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Απάντηση