Η αναζήτηση βρήκε 32 εγγραφές

από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:07 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 16 Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή τις Κυριακές
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 234

Άρθρο 16 Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή τις Κυριακές

1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές: α) Την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 15, β) τις δύο (2) Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων, γ) την Κυριακή των Βαΐων, δ) την τελευταία Κυριακή κάθε έτους, ε) τη δεύτε...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:07 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 17 Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 310

Άρθρο 17 Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, πλην των αναφερομένων στα αντικείμενα του επίσημου ελέγχου τροφίμων, είναι: α) Οι υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. β) Οι Διευθύνσεις Α...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:07 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 18 Έλεγχοι - Δειγματοληψίες Εργαστηριακές Εξετάσεις
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 197

Άρθρο 18 Έλεγχοι - Δειγματοληψίες Εργαστηριακές Εξετάσεις

1. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 3959/2011 (Α΄ 93) εφαρμόζονται αναλόγως. 2. Στην περίπτωση που οι υπάλληλο...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:06 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις
Απαντήσεις: 6
Προβολές: 990

Άρθρο 19 Ειδικές ποινικές κυρώσεις

1.Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους οποιοδήποτε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα τιμολόγια αγοραπωλησίας ή άλλα ...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:06 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 20 Ειδικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 213

Άρθρο 20 Ειδικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων

1.α. Στις εγκαταστάσεις για τη λειτουργία των οποίων προβλέπεται η έκδοση άδειας εμπορίας ή/και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων ή/και διάθεσης βιοκαυσίμων, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή ο εντοπισμός ιχνών καταδολίευσης ή η αλλοίωση στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μ...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:06 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 21 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές (άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ)
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 289

Άρθρο 21 Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές και μη νόμιμη λειτουργία τις Κυριακές (άρθρο 8 της Οδηγίας 98/6/ΕΚ)

1. Στους εμπόρους που παραβιάζουν την παρ. 1 του άρθρου 15 επιβάλλεται πρόστιμο έως το ένα τοις εκατό (1%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Αν στον ίδιο έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετ...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:04 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 22 Διοικητικές κυρώσεις
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 241

Άρθρο 22 Διοικητικές κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 21 , καθώς και των άρθρων 5 παρ. 1 και 7 παρ. 10 του Ν. 2323/1995 (Α΄145), για παραβάσεις του παρόντος νόμου, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στ...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:04 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 23 Πρόσθετα διοικητικά μέτρα
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 212

Άρθρο 23 Πρόσθετα διοικητικά μέτρα

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, σε περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για στερητική της ελευθερίας ποινή πάνω από έξι (6) μήνες για αδικήματα του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επιβάλλεται η προσωρινή ανάκληση της άδε...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:04 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 24 Διαδικασία επιβολής προστίμου
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 348

Άρθρο 24 Διαδικασία επιβολής προστίμου

1. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Σε περίπτωση που η υπηρεσία στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα δεν είναι αρμόδια για την επιβολή κύρωσης, τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊστα...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:04 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 25 Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 131

Άρθρο 25 Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων

Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος νόμου εισπράττονται, σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (Ν.Δ. 356/1974, Α΄90), και αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 2946/2001 (Α΄224), στον Κρατικό Προϋπολογισμό.