Η αναζήτηση βρήκε 32 εγγραφές

από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:10 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 7 Τήρηση πινακίδων
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 205

Άρθρο 7 Τήρηση πινακίδων

1. Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται για κατανάλωση είτε εντός του καταστήματος είτε από υπαίθριους πωλητές τοποθετούνται πινακίδες λιανικής πώλησης με τις κάθε φορά απαιτούμενες ενδείξεις. 2. Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:10 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 8 Κανόνες σχετικά με την ποσότητα προϊόντων (ορθή επανάληψη ως προς την παρ.2)
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 416

Άρθρο 8 Κανόνες σχετικά με την ποσότητα προϊόντων (ορθή επανάληψη ως προς την παρ.2)

1. Η αγοραπωλησία όλων των προσυσκευασμένων προϊόντων γίνεται με βάση την καθαρή ποσότητα περιεχομένου. Στην καθαρή ποσότητα δεν συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετα μέσα συσκευασίας που περιέχονται στον κύριο περιέκτη. 2. Τα προϊόντα χύδην επιτρέπεται να πωλούνται σε μικτό βάρος υπό τις προϋποθέσεις που...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:10 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 9 Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 198

Άρθρο 9 Τήρηση τιμοκαταλόγου επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών

1. Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε ορατό από τον πελάτη σημείο του καταστήματος ή γραφείου τους, στον οποίο αναγράφονται οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχουν. 2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν ...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:10 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 10 Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 181

Άρθρο 10 Πρακτικές επικοινωνίας με τον καταναλωτή

1. Πρακτικές επικοινωνίας με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτή ή την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να γίνονται με τρόπο τέτοιο, ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να αντιληφθεί όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες πριν προβεί σε αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας. 2. Κατά την πώληση προϊόντων και ...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:09 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 11 Μέσα αποθήκευσης - Ψυγεία
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 208

Άρθρο 11 Μέσα αποθήκευσης - Ψυγεία

Κάθε τρόπος αποθήκευσης τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης και της ψύξης ή κατάψυξης, γίνεται με τρόπο που εξασφαλίζει τους κανόνες υγιεινής και την προστασία του καταναλωτικού κοινού.
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:09 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 12 Διάθεση και διακίνηση προϊόντων προς τον έμπορο
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 174

Άρθρο 12 Διάθεση και διακίνηση προϊόντων προς τον έμπορο

Ο κάθε είδους προμηθευτής έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί τις τιμές πώλησης των προϊόντων του στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο αγοραστή, εφόσον ζητηθεί, με κάθε πρόσφορο έγγραφο μέσο.
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:09 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 13 Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 322

Άρθρο 13 Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

Κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων ή την αποτίμηση παρεχόμενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα νόμιμα παραστατικά. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια, καθώς και στα παραστατικά διακίνησης αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4308/2014. Επίσης, στα εκδιδόμενα τιμολόγια πέραν...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:09 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 14 Όργανα μέτρησης
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 236

Άρθρο 14 Όργανα μέτρησης

Όλα τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης, καθώς και όλα τα λοιπά όργανα μέτρησης που υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της έγκρισης τύπου ΕΚ ή της εθνικής έγκρισης κυκλοφορίας αυτών. Τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:08 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 15 Εκπτώσεις Προσφορές (άρθρο 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ παρ.1 άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 243

Άρθρο 15 Εκπτώσεις Προσφορές (άρθρο 6α της Οδηγίας 98/6/ΕΚ παρ.1 άρθρου 2 της Οδηγίας 2019/2161/ΕΕ)

1. Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής: α) χειμερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και β) θερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλ...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:08 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 15Α Ωράριο εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή Εξουσιοδοτική διάταξη
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 297

Άρθρο 15Α Ωράριο εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές επιτρέπεται να λειτουργούν, τηρούμενης της εργατικής νομοθεσίας, από τις 6:00 έως τις 21:00, από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο και τις Κυριακές, σύμφωνα με το άρθρο 16, εκτός από τις εξής ημέρες: α) την πρώτη ημέρα του έτ...