Η αναζήτηση βρήκε 32 εγγραφές

από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Τετ Απρ 17, 2024 8:08 am
Δ. Συζήτηση: Τεχνικές Προδιαγραφές
Θέμα: Συμπεράσματα Ανοικτής Συζήτησης για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 156

Συμπεράσματα Ανοικτής Συζήτησης για τις δημόσιες συμβάσεις προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων

Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε υπό τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης ανοιχτή συζήτηση με αντικείμενο «Δημόσιες Συμβάσεις για προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» όπως είχε ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (https://gge.mindev.gov...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Πέμ Δεκ 21, 2023 1:31 pm
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 119 Ελληνικό Σήμα Προϊόντων και Υπηρεσιών
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 276

Άρθρο 119 Ελληνικό Σήμα Προϊόντων και Υπηρεσιών

1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Σήματος Ελληνικών Προϊόντων και Υπηρεσιών –«Ελληνικό Σήμα», όπως αυτό ορίζεται στα άρθρα 184 και επόμενα του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) κατά τη διάθεση στη κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος ή υπηρεσίας, εφόσον σε αυτό δεν έχει παραχωρηθεί το δικα...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Πέμ Νοέμ 30, 2023 10:51 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 304

Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ

Μπορείτε να συμμετέχετε με τα σχόλιά σας στη διαβούλευση επί των κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών). Για σχολιασμό επί των επιμέρους άρθρων, μπορείτε να επιλέξετε το κατάλληλο θέμα για το συγκεκριμένο άρθρο που επιθυμείτε. Τις σχετικές διατάξεις μπορείτε να...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:14 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: ΝΟΜΟΣ 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 308

ΝΟΜΟΣ 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Μπορείτε να συμμετέχετε με τα σχόλιά σας στη διαβούλευση επί των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ Α΄ 173/8-8-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (όπως ισχύει). Για σ...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:12 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 328

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

Με τον παρόντα νόμο ορίζονται κανόνες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και παρέχονται στην ελληνική αγορά, από οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασμένο, υπαίθριο (πλανόδιο και στάσιμο) και από απόσταση εμπόριο. Για συναλλαγές που αφορούν σε προϊόντα κα...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:12 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 2 Ορισμοί
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 218

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Προϊόν»: κάθε προϊόν βιομηχανικής κατασκευής, κάθε χημικό προϊόν και κάθε προϊόν που συνιστά τρόφιμο. β) «Προσυσκευασμένο προϊόν»: κάθε προϊόν που έχει τοποθετηθεί σε συσκευασία οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς την παρουσία του αγοραστή...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:11 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 3 Γενικές αρχές που διέπουν τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 222

Άρθρο 3 Γενικές αρχές που διέπουν τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών

Όποιος διακινεί προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες υποχρεούται να εξασφαλίζει την ορθή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτή, η οποία μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική του απόφαση, την ορθότητα της συναλλαγής, καθώς και όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 4 απ...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:11 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 4 Ρυθμίσεις για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 178

Άρθρο 4 Ρυθμίσεις για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται τα επί μέρους ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και ειδικότερα το είδος και το περιεχόμενο του προστατευτέου αγαθού, η παραβατική συμπεριφορά, η πράξη ή η παράλειψη που βλάπτει τον καταναλωτή, ο τρόπος προστασίας τη...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:11 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 5 Χορήγηση έντυπων οδηγιών
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 213

Άρθρο 5 Χορήγηση έντυπων οδηγιών

Σε κάθε πώληση ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει στον καταναλωτή γραπτώς στην ελληνική γλώσσα ή με σύμβολα διεθνώς καθιερωμένα σαφείς και πλήρεις οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Από...
από Τομπουλίδης Παναγιώτης
Παρ Νοέμ 24, 2023 12:11 pm
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 6 Επισήμανση τροφίμων
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 282

Άρθρο 6 Επισήμανση τροφίμων

1. Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται από ειδικές ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα,...