Η αναζήτηση βρήκε 121 εγγραφές

από development
Πέμ Νοέμ 30, 2023 7:42 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 1 Γενικές Αρχές
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 169

Άρθρο 1 Γενικές Αρχές

1. Ως γενική αρχή της διάθεσης των προϊόντων (προσυσκευασμένων ή μη) ορίζεται ότι πρέπει αυτά να εκτίθενται σε κάθε χώρο πώλησης έτσι ώστε η επισήμανση εκάστου είδους να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή και με βάση τις αναγραφόμενες ενδείξεις, είτε επί της συσκευασίας-προϊόντος, είτε στην ...
από development
Πέμ Νοέμ 30, 2023 7:42 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 2 Αναγραφή προβλεπομένων ενδείξεων επί των μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών (Πινακίδες κ.λπ.)
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 293

Άρθρο 2 Αναγραφή προβλεπομένων ενδείξεων επί των μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών (Πινακίδες κ.λπ.)

1. Για όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην κατανάλωση με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει να υπάρχουν είτε πινακίδες λιανικής πώλησης στους φυσικούς χώρους, είτε αντίστοιχη ηλεκτρονική πινακίδα για πωλήσεις μέσω διαδικτύου ή άλλου παρεμφερούς τρόπου, επί των οποίων αναγράφονται: Α. (Καταργήθηκε) Β. Η Ονομ...
από development
Πέμ Νοέμ 30, 2023 7:41 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 2Α Χαρακτηριστικά της πληροφορίας
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 174

Άρθρο 2Α Χαρακτηριστικά της πληροφορίας

1.Η πληροφορία που παρέχεται από τον έμπορο προς τον καταναλωτή για τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση είναι: α) Επαρκής, β) σαφής, γ) εύκολα αντιληπτή και εύκολα προσβάσιμη από τον καταναλωτή, δ) ειλικρινής, ε) ακριβής, στ) μη παραπλανητική ως προς την τιμή ή την ποσότητα του προϊόντος. 2. Η π...
από development
Πέμ Νοέμ 30, 2023 7:41 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 2Β Πληροφορία σχετικά με την τιμή των συσκευασμένων προϊόντων
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 139

Άρθρο 2Β Πληροφορία σχετικά με την τιμή των συσκευασμένων προϊόντων

1. Η πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του συσκευασμένου προϊόντος που διατίθεται προς πώληση περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο: α) Την τιμή πώλησης ανά συσκευασία προϊόντος, β) την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προ...
από development
Πέμ Νοέμ 30, 2023 7:41 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 2Γ Πληροφορία σχετικά με την τιμή των μη συσκευασμένων προϊόντων
Απαντήσεις: 4
Προβολές: 313

Άρθρο 2Γ Πληροφορία σχετικά με την τιμή των μη συσκευασμένων προϊόντων

1. Η πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του μη συσκευασμένου προϊόντος που διατίθεται προς πώληση περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστο: α) Την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και β) την ονομασία του προϊόντος. 2...
από development
Πέμ Νοέμ 30, 2023 7:41 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 2Δ Πληροφορία σχετικά με την τιμή των προϊόντων που πωλούνται από απόσταση
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 202

Άρθρο 2Δ Πληροφορία σχετικά με την τιμή των προϊόντων που πωλούνται από απόσταση

1. Η πληροφορία που παρέχεται, με οποιονδήποτε τρόπο, από τον έμπορο προς τον καταναλωτή σχετικά με την τιμή του προϊόντος που διατίθεται προς πώληση από απόσταση, κατ’ ελάχιστο: α) Την τιμή πώλησης ανά συσκευασία προϊόντος, β) την τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης της ποσότητας του προϊόντος και γ) ...
από development
Πέμ Νοέμ 30, 2023 7:40 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 2Ε Κυρώσεις
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 182

Άρθρο 2Ε Κυρώσεις

1. Σε όποιον παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 2Α έως 2Δ επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ανά κωδικό προϊόντος. Η επιβολή του ως άνω προστίμου δεν θίγει την εφαρμογή άλλων διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και ιδίως την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2251/1994 ...
από development
Πέμ Νοέμ 30, 2023 7:40 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 3 Γενικές Αρχές
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 105

Άρθρο 3 Γενικές Αρχές

1. Οι αγοραπωλησίες όλων των προσυσκευασμένων προϊόντων γίνονται με βάση την καθαρή ποσότητα περιεχομένου. Στην καθαρή ποσότητα δεν συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετα μέσα συσκευασίας που περιέχονται στον κύριο περιέκτη. 2. Τα προϊόντα που πωλούνται επί ζυγίω, επιτρέπεται να πωλούνται σε μικτό βάρος υπ...
από development
Πέμ Νοέμ 30, 2023 7:40 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 4 Μέσα συσκευασίας
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 109

Άρθρο 4 Μέσα συσκευασίας

1. Κάθε μέσο συσκευασίας (χαρτί περιτυλίγματος, μεμβράνες, σακούλες, κυτία, περιέκτες κ.λπ.) που χρησιμοποιείται κατά την επί ζυγίω πώληση τροφίμων προς τον τελικό καταναλωτή, πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο να έρθει σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνο κατά περίπτωση, με τις σχετικές ενωσιακές και εθνικ...
από development
Πέμ Νοέμ 30, 2023 7:39 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 5 Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας σε πωλούμενα είδη
Απαντήσεις: 0
Προβολές: 114

Άρθρο 5 Αναγραφή περιεχόμενης ποσότητας σε πωλούμενα είδη

1. Η ονομαστική ποσότητα του καθαρού περιεχομένου εκτός αν άλλως προβλέπεται από ειδική νομοθεσία εναρμονισμένου τομέα, αναγράφεται επί της συσκευασίας, εφόσον υφίσταται: Α. Σε μονάδα μέτρησης βάρους (κιλό-kg, γραμμάριοg) εάν πρόκειται για προϊόντα που διατίθενται σε στερεή μορφή. Β. Σε μονάδα μέτρη...