Η αναζήτηση βρήκε 22 εγγραφές

από emporiousalonica
Τετ Ιαν 31, 2024 11:55 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 114 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέ
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 162

Re: Άρθρο 114 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου γι

Να προβλεφθεί διαφορετικό ύψος προστίμου, ανάλογα με την παράβαση (μη υποβολή δήλωσης, υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή τη μη υποβολή νέας δήλωσης, όπως ίσχυε στο άρθρο 114 της ΥΑ 91354/17, πριν την κατάργησή του, το οποίο ίσχυε ως εξής: "Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ω...
από emporiousalonica
Τετ Ιαν 31, 2024 11:45 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 83 Συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 168

Re: Άρθρο 83 Συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

Στην παράγραφο 7γ. να προστεθεί η φράση: Διαπιστωθεί ότι ο αθροιστής καταγραφής του συνολικού όγκου καυσίμων (totalizer), όπου προβλέπεται, είναι απενεργοποιημένος ή έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ή δεν λειτουργεί σωστά επιβάλλεται στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο διοικ...
από emporiousalonica
Τετ Ιαν 31, 2024 11:23 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 98 Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 150

Re: Άρθρο 98 Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων

Να προστεθούν παράγραφοι:
Οι μετρικοί κανόνες και οι ογκομετρικοί πίνακες να είναι αποτυπωμένοι σε χιλιοστά, σύμφωνα και με τις διατάξεις της ΑΑΔΕ

Για παράβαση της ανωτέρω παραγράφου επιβάλλεται στην επιχείρηση που εξέδωσε τον ογκομετρικό πίνακα και τον μετρικό κανόνα πρόστιμο 5000 ευρώ
από emporiousalonica
Τετ Ιαν 31, 2024 11:19 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 97 Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 167

Re: Άρθρο 97 Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων

Στον τίτλο να προστεθεί στο τέλος: εταιρειών εμπορίας
Παρ. 1: να διορθωθεί:
Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων εταιρειών εμπορίας υγρών καυσίμων
από emporiousalonica
Τετ Ιαν 31, 2024 11:12 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 104 Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 138

Re: Άρθρο 104 Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση

παρ.6 Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του Πετρελαίου για Θέρμανση, έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση. Σύμφωνα με την παρ. IV.7 της ΠΟΛ. 1161/26-6-2013 (ΑΔΑ ΒΛ46Η-Ε9Ρ), στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής αναγράφετ...
από emporiousalonica
Τετ Ιαν 31, 2024 11:08 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 93 Περιοδικός και έκτακτος έλεγχος οργάνων μέτρησης
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 164

Re: Άρθρο 93 Περιοδικός και έκτακτος έλεγχος οργάνων μέτρησης

Παρ.3
Στο τέλος της πρότασης προστεθεί: και καταβάλλονται κατά τον έλεγχο
Για την μη καταβολή των τελών επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του οργάνου πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ
από emporiousalonica
Τετ Ιαν 31, 2024 11:07 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 105 Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 142

Re: Άρθρο 105 Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση

Στην παράγραφο 3 να προστεθεί: «Σε περίπτωση μη ορθής ή αναληθούς συμπλήρωσης των παραστατικών στοιχείων επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000€) ανά παραστατικό.»
από emporiousalonica
Τετ Ιαν 31, 2024 11:05 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 85 Σημεία Σφράγισης οργάνων μέτρησης ποσότητας καυσίμων
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 164

Re: Άρθρο 85 Σημεία Σφράγισης οργάνων μέτρησης ποσότητας καυσίμων

Στον πίνακα των κρίσιμων σημείων σφράγισης να προστεθεί:
18. Τα εξωτερικά μέρη (καπάκια άνω κάτω) της αντλίας
από emporiousalonica
Τετ Ιαν 31, 2024 11:04 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 86 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών κα
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 155

Re: Άρθρο 86 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρώ

Να προβλεφθεί:
Παρ. 2
Σε περίπτωση μη ύπαρξης φακέλου 2000 ευρώ ανά είδος αντλίας ή διανομέα ή συστήματος μέτρησης και 1000 ευρώ για ελλιπή στοιχεία του φακέλου
από emporiousalonica
Τετ Ιαν 31, 2024 11:01 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 76 Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης
Απαντήσεις: 3
Προβολές: 306

Re: Άρθρο 76 Υποχρέωση τήρησης δελτίου παραπόνων πελατών από τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδαση

Δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος θεώρησης φύλλων διαμαρτυρίας καθώς η διαδικασία αυτή δημιουργεί ένα πρόσθετο διοικητικό βάρος στις Υπηρεσίες που θεωρούν τα φύλλα διαμαρτυρίας (Περιφερειακές Ενότητες/Τμήματα Εμπορίου), ενώ πολύ σπάνια συμπληρώνονται από πελάτες και αποστέλλονται στην Υπηρεσία για έλεγχο.