Η αναζήτηση βρήκε 10 εγγραφές

από Σωτηρία Καραϊσκου
Τρί Ιαν 30, 2024 8:43 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 94 Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης κα
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 358

Re: Άρθρο 94 Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνηση

Προκειμένου να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των παραγράφων 4Γ, 4Δ & 4Ε, θα πρέπει στα συνοδευτικά παραστατικά μεταφοράς (δελτία αποστολής, τιμολόγια) της παρ.8 του άρθρου 96 και δίπλα στα είδη υγρών καυσίμων "ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ" και "ΒΕΝΖΙΝΗ", να αναγράφεται η περιεκτικότητα ...
από Σωτηρία Καραϊσκου
Τετ Ιαν 24, 2024 11:56 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 11 Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 426

Re: Άρθρο 11 Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων

Στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου να προστεθεί ως ένδειξη επι της πινακίδας και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του τροφίμου.
από Σωτηρία Καραϊσκου
Τετ Ιαν 24, 2024 11:43 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 2Ε Κυρώσεις
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 335

Re: Άρθρο 2Ε Κυρώσεις

Παρατήρηση: Σύμφωνα με την παράγραφο 1 δηλαδή, μπορούμε για την ίδια παράβαση, στην ίδια επιχείρηση να επιβάλουμε πρόστιμο και με τις διατάξεις του Ν.4177/2013 και με τις διατάξεις του Ν.2251/1994!!!
Αυτό δεν είναι σωστό και στην πράξη δεν θα εφαρμοστεί.
από Σωτηρία Καραϊσκου
Τετ Ιαν 24, 2024 11:23 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 2Γ Πληροφορία σχετικά με την τιμή των μη συσκευασμένων προϊόντων
Απαντήσεις: 4
Προβολές: 510

Re: Άρθρο 2Γ Πληροφορία σχετικά με την τιμή των μη συσκευασμένων προϊόντων

Συμφωνώ με τον χρήστη B.Agior. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αναγράφεται η τιμή πώλησης του τεμαχίου (π.χ. πάστα, τυρόπιτα, κλπ.)
από Σωτηρία Καραϊσκου
Τετ Ιαν 24, 2024 11:13 am
Δ. Συζήτηση: Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ
Θέμα: Άρθρο 2 Αναγραφή προβλεπομένων ενδείξεων επί των μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών (Πινακίδες κ.λπ.)
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 491

Re: Άρθρο 2 Αναγραφή προβλεπομένων ενδείξεων επί των μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών (Πινακίδες κ.λπ.)

1) Στο τέλος της παραγράφου 6 να προστεθεί: " Η μη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker) ή άλλου πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου πληροφόρησης θεωρείται ως μη ύπαρξη αυτού. " 2) Παρατήρηση: Ενώ στο εν λόγω άρθρο οι παράγραφοι 2,3,4,5,7,9,10 και 12...
από Σωτηρία Καραϊσκου
Τετ Ιαν 24, 2024 10:42 am
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 24 Διαδικασία επιβολής προστίμου
Απαντήσεις: 2
Προβολές: 348

Re: Άρθρο 24 Διαδικασία επιβολής προστίμου

Να μην υπάρχει χρονικό περιθώριο για την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου, δηλαδή να διορθωθεί ως: "Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται αφού ζητηθεί ακρόαση του διοικουμένου κατά το άρθρο 6 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη."
από Σωτηρία Καραϊσκου
Τετ Ιαν 24, 2024 10:14 am
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 17 Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 310

Re: Άρθρο 17 Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο

Στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου να προστεθεί και η "Τουριστική Αστυνομία".
από Σωτηρία Καραϊσκου
Τετ Ιαν 24, 2024 10:04 am
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 13 Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 325

Re: Άρθρο 13 Παραστατικά εμπορίας και διακίνησης

1) Να γίνει διόρθωση στο εξής εδάφιο: "Επίσης, στα εκδιδόμενα τιμολόγια καθώς και στα κάθε είδους παραστατικά διακίνησης πέραν του υποχρεωτικού περιεχομένου αυτών αναγράφονται επιπλέον όπου αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προέλευση και η επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρ...
από Σωτηρία Καραϊσκου
Τετ Ιαν 24, 2024 9:46 am
Δ. Συζήτηση: Διατάξεις Νόμου 4177/2013 - Κεφάλαιο Α'
Θέμα: Άρθρο 6 Επισήμανση τροφίμων
Απαντήσεις: 1
Προβολές: 305

Re: Άρθρο 6 Επισήμανση τροφίμων

Στην παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου να προστεθεί ως ελάχιστη ένδειξη επι της πινακίδας και η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του τροφίμου.